superior air parts logo superior air parts slogan
Superior Air Parts Eligibilities

SA646556-A1

Part Description: GASKET SET
Part Category: GASKET SET
Eligibilites: Please check each part for Eligibility
OEM Part Number: 646556A1

There are 46 parts in this set:

Part in Set Qty Part Description OEM Part Number
SA25102 2 SEAL 25102
SA531378 1 SEAL 531378
SA534610 12 PACKING, PUSH ROD HOUSING 534610
SA534740 1 GASKET 654828
SA534743 1 GASKET 655546
SA534750 2 GASKET 649954
SA534863 2 GASKET 654012
SA534940 1 GASKET 649956
SA534941 1 GASKET 649957
SA535885 1 GASKET 653023
SA537745 1 GASKET 653749
SA538185 1 GASKET 649969
SA538804 1 GASKET 652191
SA628260 6 GASKET 652458
SA628572 1 GASKET, OIL INLET ADAPTER 653006
SA629016 1 GASKET, REDUCTION GEAR COVER 653388
SA629116 1 GASKET, REDUCTION GEAR COVER 652065
SA629202 1 GASKET, CRANKSHAFT COVER 653415
SA629436 1 GASKET ALTERNATOR CRANKCASE 653981
SA630286 12 PACKING 630286
SA630824 6 GASKET, INTAKE MANIFOLD 649950
SA631685 1 GASKET, ADAPTER TO CRANKCASE 649990
SA631850 1 SEAL 631850
SA632459 12 GASKET 655705
SA632710 1 GASKET, TURBO OIL OUTLET 649960
649979 1
SA641066 6 PACKING CYL. BASE 641066
MS29561-012 3 O-RING AN123862
MS29561-112 1 O-RING AS3570-112
MS29561-242 1 O-RING 630979-24
MS35769-11 5 GASKET
MS35769-18 1 GASKET
MS35769-26 1 GASKET #
MS28775-014 2 O-RING
MS28778-10 1 O-RING
MS29513-010 24 O-RING
MS29513-018 1 O-RING
MS35769-48 1 GASKET
AS3578-011 3 O-RING
AS3578-038 1 O-RING MS9021-038
MS9134-01 3 GASKET 653487
SA640612 6 WASHER, RUBBER 640612
AS3578-252 1 O-RING MS9021-252
652084 1
SA627496 1 GASKET 627496
653333 1